A szervezet megnevezése: Musica Divina Egyesület

A szervezet címe: 2440 Százhalombatta, SZENT ISTVÁN TÉR 11.

 

Szöveges beszámoló

a 2016 évi beszámolóhoz és mérleghez

 

Kelt: Százhalombatta, 2017. március 10.

Dr. Tóth Béla

a szervezet elnöke

 

Egyesületünk adatai:

Adószám: 18519802-1-13

Bírósági bejegyzés száma: TE 6541 

Fő tevékenység          9499. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Civil szervezet célja szerinti besorolása és kódja:

2.1. Kulturális tevékenység

2.1.1. kód: 1.

Egyesület formája: 3.1. egyesület

Jogállása: civil szervezet

Egyesületünk adatai megtalálhatóak:

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

Musica Divina Egyesület nyilvántartási-szám: 13-02-0006541

OTP számlaszám: 11742135-20022356

e-mail cím:      musicadivinaegyesulet@gmail.com

Web cím         http://szentistvankorus.hu/

A Musica Divina Egyesület a Szent István Kórus által kifejtett kulturális misszió és művészeti célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi és humán források megteremtése érdekében jött létre.

Az egyesületi, és támogató tagok, valamint önkénteseink segítségével, az elmúlt évek során szervezett és lebonyolított jótékonysági rendezvények, a magas színvonalú egyházi és világi zenei kultúra terjesztését hivatott koncertek, majd az azt követő szeretetvendégségek megszervezése és lebonyolítása arra ösztönöz minket, hogy merjünk nagyot álmodni ebben az évben, hiszen a Szent István templomunk ebben az évben ünnepelte felszentelésének 20. évfordulóját.

Tövid történeti visszatekintés: A Szent István templom, a Százhalombattai Római Katolikus Egyházközség harmadik temploma. Ünnepélyes alapkő-letételére 1995-ben került sor.  Az építkezést a Dominus Vobiscum Alapítvány irányította.  A költségeket az alapítvány külföldi és belföldi adományokból finanszírozta.

A templomot Makovecz Imre Kossuth-díjas építész tervezte, és 1996. augusztus 20-án dr. Takács Nándor akkori székesfehérvári megyéspüspök szentelte fel. A templom otthont ad Molnár László ötvösművész munkáinak, Gácsér Kata iparművész Toporci Madonna szobrának, Petrás Mária kerámia Keresztútjának, Kovács Jenő táblaképeinek.

A templom, a felszentelésétől kezdődően helyet ad szakrális koncerteknek, kiállításoknak, gyermekprogramoknak, szabadtéri családi eseményeknek, jótékonysági rendezvényeknek. Az itt folyó egyházi és szabadidős programok megálmodásában és kivitelezésében az egyházközség és civil szervezetei mellett a mi kórusunk és a kórushoz tartozó egyesületünk eddig is aktívan részt vett.

A jubileumi év alkalmából nagyszabású programsorozat terveztük és sikeresen meg is valósítottuk azokat. Programjaink felsorolása:

Első rendezvényünk 2016. május 06. (péntek) 19 órai kezdettel az ünnepi nyitóhangverseny volt:

A nyitóhangversenyen az egyházközség két zenei együttese mutatkozott be: a Szent István Kórus és a Noé bárkája zenekar.

A hangverseny előtt filmvetítés keretén belül elevenítettük fel a résztvevők számára a Szent István templom építését, a felszentelés ünnepi pillanatait, a támogatókat, az azóta eltelt évek felejthetetlen egyházi, kulturális eseményeit.

A nyitó koncerttel egy időben nyílt meg Szekeres Erzsébet textilművész Árpád-házi magyar szentek és boldogok c. tárlata.

Második rendezvényünk 2016. július 9. (szombat) 19 órakor kezdődő Tű és ragyogás kiállítás megnyitásával vette kezdetét:

A kiállítás Radóczy Mária Németországban élő művész tűzzománc képeit mutatta be. A kiállítás július 09-23-ig volt megtekinthető.

A harmadik rendezvényünk: 2016. november 12.  (szombat) 19 óra Szent Márton év alkalmából, Mesélő töredékek az ókorból c. kiállítás volt.

A Szent Márton-évhez kapcsolódva Bércesi Ilona festett kőtáblái az ókorról meséltek. A kiállítás november 12-13-ig volt megtekinthető.

A negyedik rendezvényünk: 2016. december 09. (péntek) 19 órakor kezdődő Ünnepi záróhangverseny volt:

A záró koncerten egy különleges, Magyarországon ritkán hallható francia zeneszerző, H. Tomasi Messe de la Nativité c. miséjét mutatta be a Szent István Kórus női kara, neves énekes- és hangszeres szólistákkal együtt. Vezényelt Könözsi Vera. A provanszi zenei hagyományokon nyugvó éjféli mise egyik érdekessége volt, hogy megszólalt a ritkán hallható és látható hangszer, mint pl. a galoubet.

Valamennyi rendezvényünket szeretetvendégséggel zárjuk, ahol a bőségesen terített asztalok mellett kellemes beszélgetéseket bonyolíthattak a vendégeink.

Nem feledhetjük el, hogy ez év őszén, Domonkos Béla Érden élő szobrászművész tiszteletére is tartottunk egy nagyon szép estét, mely rendezvényünket szintén szeretetvendégséggel zártunk. Béla bácsi 2016. nyarán elnyerte a Magyar Örökség Díjat, amit a MTA épületében vehetett át. Ebből az alkalomból szerveztünk Béla bácsi számára egy szép műsoros esetét,  de sajnos Béla bácsi a rendezvényünk előtti napon elesett és eltörte a vállát, így legnagyobb sajnálatunkra nem volt jelen a tiszteletére megrendezett estén, de másnap elmentünk hozzá Tóth doktorral és beszámoltunk mindenről, és elvittük részére szerény ajándékainkat.

A felsorolt, egész évet átölelő rendezvény sorozatunkhoz sikeres pályázatokon elnyert támogatásokból biztosítottuk az anyagi feltételeket, és emellett az Egyházközség támogatásában is részesültünk.

Egyesületünk minden lehetséges pályázaton részt vett, melynek eredményeként az Emberi Erőforrások Minisztériumától 250.000.-Ft-os, de 280.000.-Ft-val elszámolandó pályázati pénzt kaptunk. A Közjóért Alapítványtól 300.000.-Ft támogatásban részesültünk, amit kizárólag a decemberi záró koncert honoráriumaira számolhattunk el.  Jelen beszámoló megírása előtt, januárban és februárban mindkét pályázati pénzzel a pályázati szerződéseknek megfelelően, mint elektronikus, mind papír alapú bizonylatok és beszámolók megküldésével elszámoltunk.

Az Egyházközségtől jelentős, több száz ezer forintos támogatást kaptunk, folyamatosan az év során, melynek számlás kiadásai nem a mi mérlegünkben szerepelnek, mivel a számlák az Egyházközség nevére kerültek kiállításra és elszámolásra.

Pályázatot nyújtottunk be a Barankovics Alapítványoz, és a Százhalombatta Önkormányzathoz is, de ezek a pályázataink sikertelenek lettek.

Egyesületünkben a vezető tisztségviselőknek, sem a karnagynak anyagi, vagy egyéb juttatást nem nyújtunk, mivel felsorolt személyek az egyesületi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végezik.

Az előkészítésben és kivitelezésben igen szép számú önkéntes vett részt, ételadományokkal, és/vagy aktív, segítő közreműködéssel. Ez évi rendezvénysorozatunk kiváló közösségformáló erőnek bizonyult, melynek köszönhetően létrejött egy stabil, biztos önkéntes csapatunk, melyre méltán lehetünk büszkék.

Mérleg szerinti 2016 évi bevételeink:

Tagdíjakból (tagjaink száma 10 fő)    25.000.-Ft

Magánszemélyek adományai:                        105.000.-Ft.

Pályázatokból:                                    550.000.-Ft

Mindösszesen:                                                680.000.-Ft

Mérleg szerinti 2016-évi kiadásaink:

Zongora javítás költsége, bankköltségek, számlavezetési díjak, postaköltségek, egyéb ügyviteli, vagy nyomdai díjak és honoráriumokra kifizetett összeg: 680.000.-Ft

A 2016-évi záró pénzkészletünk a 11742135-20022356 sz. bankszámlánkon: 89.515.-Ft, a pénztárban: 14.485.-Ft, összes forrásunk, azaz záró, Mérleg szerinti pénzkészletünk: 104.000.-Ft, azaz egyszáznégyezer forint.

 

 

 

 

k.m.f.
Szentek és boldogok

Daloló természet
Templomi öltözködés
Szent László halála
Mesék Szent László királyról
A magyar költészet napja
A Magyar Katolikus Egyház és 1848
Brassai Sámuel és a muzsika
Mindenki
Legendák - Geszterédi aranyszablya
Legendák - gémeskutak
Magyar kultúra napja
Vízkereszt
Mária ábrázolások
20 éves a Szent István Templom
A költészet világnapja - március 21.
Kereszténység
Bach Karácsonyi oratórium
Erdélyi zene története
Ave beate rex Stephane
Kodály Zoltán - Adventi ének
Mikszáth Kálmán Vörösmarthy
Hamvas Béla Őskori és újkori kultúra
Pietro Bembo
Keresztség
Lányi Viktor - Turandot az Operaházban
Csáth Géza - Puccini
Liszt - Krisztus oratórium
J.S.Bach - Karácsonyi oratórium
A középkori magyar egyházi zene
Michelangelo
Jókai Mór: A magyar nemzet története
Vikár Béla
Pernye
Kodály a magyar népdalról
Tharnóczy Szabolcs: A keresztény kultúra
Erény
Zenetörténet_magyar középkor
Aurelianus Reomensis
Tisza
Domonkosok
Zsoltáréneklés
Makkosmária
Krammer Teréz
Keresztény egységteremtés
Robert Schumann
Ocskay Kornél
Zenei nevelés
Titsek Piroska
Rajeczky Benjamin
Pannon reneszánsz
Pauliné Markovits Ilka
Ney Dávid
Vigadó
A vallás, a zene és a spiritualitás
Ferenc pápa üzenete
Németh Mária
Nádainé
Angyali üdvözlet
Ferenc pápa
Claudio Abbado
Korál
Bach
BWV
Szent Margit
Isteni Ige Társasága
Árpád-házi Szent László király
A II. Vatikáni Zsinat 50 éves évfordulója
Márton Áron
Órigenész Adamantiosz
Geyer Stefi
Sebeők Sára
Heltay László karnagy
Ifj. Ábrányi Emil
Az úrnapi körmenet
A Ferences rend magyarországi története
Mi a gregorián?
Rajeczky Benjamin
Slachta Margit
AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓ
Ki a fiatal?
Szent Ferenc
Jézus és a kereszt
Bécsi fiúkórus
A reneszánsz zene
László Gyula rajza
Tranzitus
Szent István király példája
Fatimai jelenések
A magyar lélek hangja
Húsvéti szimbólumok
Petőfi Gödöllőn
Az utolsó levél
Görgei - gazdátlan levelek
X. Pius pápa: Motu pro Prium
Kozma Lajos emlékév
A magyar lélek hangja
107 év után került elő Dénes Valéria festőnő képe
Apponyi Albert beszéde
Könözsi László - Mise
III. Béla
Kálmán király (könyves)
Hova temetkeztek királyaink?
A szenzációs bugaci lelet
III. Richárd
Nagyböjt
Krisztogram
Szent István király I. törvénye
Arany János a zeneszező
Batthyány misekönyv
Chopin levél
Szeptember 30. - a népmese napja
Leopold Mozart
Salieri
Constanza
Mozart felesége
Mozart és Magyarország
Mennyit keresett?
Mozart zenéje
Élet a középkorban
A lovagi kultúra
Szent Roland
Roland ének
Advent
Rorate
Kotyolás
Karácsony
Szállást keres a Szent család
Gárdonyi és a zene
Orgona
Az orgona és Magyarország
Bogányi-zongora
Rohonci kódex
Magyar Állami Operaház
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Hét szabad művészet
Liszt Ferenc utazik
Palestrína stílus
A Vezúv kitörése
Orlando di Lasso - Psalmi
fortepiano-billentyűs hangszer
Görgei Artúr nevének írása
Görgei áruló!...Soha
Hermann Róbert történész Görgei Artúrról
Móricz Zsigmond - Görgei
Visegrád, az öregedő Görgei menedékhelye
Görgei Artúr temetése
Petőfi és a gasztronómia
Kossuth-kifli
Tapsolás a hangversenyen
Úrnapja
Szent István halála
Hova üljünk egy koncertteremben?
Milyen hangszerek ezek?
Negyven éve érkezett haza a Szent Korona
Hadik ház
Globális felmelegedés
Mednyánszky Berta
Márciusi ifjak - Vasvári Pál
Kossuth és Görgei megítélése - bűnbakkeresés
Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja
Pünkösd
Miért 88 billentyű van a zongorán?
Miért f-alakú a hegedű hangrése
Szegények világnapja
I. Világháború vége - november 11.
Magyar nyelv napja
Szent család vasárnapja
150 éves a Bécsi Operaház
A zene ünnepe
Diákónus
Szent Márton-dóm, Pozsony
Mohácsi csata - 1526. augusztus 29.
Szigetvár ostroma - 1566. augusztus 6 - szeptember 7.
A zene világnapja - október 1.
November 4. - nemzeti gyásznap
1914. december 25. - tűzszünet a fronton
Beethoven emlékév
Lourdes-i jelenés
Nagyhét
Nándorfehérvár
Híres fák
Az aradi vértanúk utolsó mondatai
Október 16 - A kenyér világnapja
Guadalupei Szűzanya
Szent Balázs - február 3.
Boldog Özséb - január 20.
Don Bosco - augusztus 16.
Szent Bálint - február 14.
Szent Mátyás apostol - február 24.
Szent Kázmér - március 4.
Szent Patrik - március 17.
Szent József - március 19.
Szent Turibiusz - március 23.
Szent I. Márton pápa - április 13.
Szent Efrém - június 9.
Munkás Szent József - május 1.
Boldog Scheffler János püspök és vértanú
Boldog Gizella - május 7.
Szent Rita - május 22.
Szent Romuáld apát - június 19.
Szent László - június 27.
Szent Piroska - augusztus 13.
Goretti Szent Mária szűz és vértanú - július 6.
Szent Anna - július 26.
Assisi Szent Klára - augusztus 11.
Szent István - augusztus 20.
Szent Lajos - augusztus 25.
Kalkuttai Szent Teréz - szeptember 4.
Szent Kozma és Damján - szeptember 26.
Szent Mihály - szeptember 29.
Avilai Nagy Szent Teréz - október 15.
Szent Hedvig - október 16.
Szent Simon és Tádé - október 28.
Árpádházi Szent Erzsébet - november 17.
Szent Katalin - november 25.
Szent Miklós - december 6.
Szent Viktória
Szent család - december
Oszlopos Szent Simeon - január 5.
Árpádházi Szent Margit - január 18.
Szent Pál megtérése - január 25.
Szalézi Szent Ferenc - január 24.
Szent Cirill és Metód - február 14.
Damjáni Szent Péter - február 21.
Szent Kunigunda - március 3.
Szent Perpetua és Szent Felicitas - március 7.
Svéd Szent Katalin - március 24.
Paolai Szent Ferenc - április 2.
Mór Szent Benedek - április 4.
Soubirous Szent Bernadett - április 16.
Szent Márk - április 25.
Nepomuki Szent János - május 16.
Boldog Apor Vilmos - május 23.
Árpádházi Boldog Jolán - június 15.
Keresztelő Szent János - június 24.
Szent X. Pius pápa - augusztus 21.
Szent Ágoston - augusztus 28.
Szent Máté evangélista - szeptember 21.
Szent Jeromos - szeptember 30.
Assisi Szent Ferenc - október 4.
Szent Imre - november 5.
Toursi Szent Márton - november 11.
Xavéri Szent Ferenc - december 3.
Szent István diákónus - december 26.
Nursiai Szent Benedek - július 11.
Árpád-házi Szent Kinga - július 24.
Becket Szent Tamás - december 29.
Vianney Szent János - augusztus 4.
Szent András - november 30.
Virágének
Verbunk
Arany - A toronyban
Barokk zene
Viziorgona
Kindersynphonie
Salieri
Mozart - Requiem
Mozart - D-moll zongoraverseny
Figaró házassága
Laudate dominum
Mozart - Gyászzene
Mozart- Varázsfuvola
Mozart - Jupiter szimfónia
Mozart - D-dúr Serenata
Mozart - A-dúr klarinét kvintett
A-dúr hegedűverseny
Mozart C- dúr versenymű
Mozart - Figaró házassága (Rózsaária)
Gluck - Orfeus
Iphigenia Aulisban
Rinaldo és Armida
Gluck Paris és Helena
Rorate Caeli
Oratórium
Liszt - Bach fantázia és fúga
Fel nagy örömre
Turandot
Schubert - Hat Heine dal
Bach - János passió
Mátyás kora
Scarlatti Sonata
Monteverdi
Mozart zongoraverseny
Joseph Haydn String Quartet op.76.
Bartók Bolyongás
Ave rex antifóna
katonadalok
Liszt
Haydn-Megváltó
Bach és gyermekei
Gesualdo
Erdélyi udvar zenéje
Kodály Zoltán
Henri Tomasi: Messe de la Nativité
Palestrina Missa Papae
Chopin: Asz-dúr hősi polonéz
Liszt Ferenc: Les Preludes
Rózsavölgyi Márk: Az első magyar tánczene
Zöldike - madárhang
Beethoven - C-moll zongorahármas op. 1.
de Lully - Atys
Dohnányi - Zrínyi nyitány
Az erdő hangjai
Bartók - 20 népdal
Jódli zene Tirolból
Richard Strauss - Zarathustra
Kocsis Zoltán emlékére
Debussy - Szonáta fuvolára
Kodály Zoltán - Nyári este
Mozart: A-dúr szonáta K. 331.
Liszt Ferenc: Amit a helyen hallani
Arany daloskönyve
Kónya Sándor
Bach - Jesu, meine Freude
Liszt Ferenc: Funerailles
Fülemüle ének
Johann Strauss: Radetzky-induló
Egressy Béni: Klapka induló
Katonadalok
Gregorio Allegri: Miserere mei, Deus
Mozart: Miserere
Sárgarigó
Virágénekek a 16-18. századból
Öt latin himnusz
A fényes nap immár elnyugodott
Magyar hazánk, te jó anya
Kodály Zoltán -Karácsonyi pásztortánc
Karácsonyi angyalok
Bárdos Lajos
Alleluia
J. S. Bach: H-moll mise BWV 232
Liszt Ferenc - Erdőzsongás
Kossuth toborzó nóta
Kossuth Lajos verbunkja
Fel-fel vitézek
Vajda János - Alleluja
Amadinda
Bartók Béla - 1. hegedűverseny
Mozart/Verdi - Requiem
Ecce carissimi
Bach - Máté passió
MÜPA koncertek
Éneklő állatok - Bellini
8 magyar opera
Kodály Esti dal
Surrexit Christus
Mozart - Ave verum corpus