AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

Az új evangelizáció és a társadalom újjáépítése
részletek

II. János Pál pápa szavai a katolikusok felelősségére vonatkozóan. „Az új evangelizáció a társadalmi szövet újjáépítését jelenti a keresztény közösségek szövetének újjáépítése által”.”Az új evangelizáció folyamatában az egyház szüntelenül felismeri saját identitását, megéli Krisztus jelenlétét, és felfedezi ezáltal Isten, az Atya arcát. A világi hívek sajátos küldetésüknek megfelelően tegyenek tanúságot arról, hogy a keresztény élet maradéktalan választ ad az élet problémáira minden társadalomban. Ez akkor valósul meg, ha a világi hívek felszámolják az evangélium és az élet közötti törésvonalakat; visszaállítják mindennapi életükben, a családban, a munkahelyen és a társadalomban az élet egységét, amely az evangéliumból merít ihletet és erőt, hogy teljes mértékben megvalósulhasson….

Fontos, hogy nemzeti intézmények “garantálják a munka területén a szolidaritást, a biztonságot, a társadalmi igazságosságot és az emberi méltóságot. A vállalkozó és alkalmazottja tekintsék partnernek egymást, mivel mindketten Istent szolgálják.”

A valódi fejlődés Istent helyezi a közélet középpontjába – fejti ki tanításában XVI. Benedek pápa. Caritas in Veritate kezdetű enciklikájában megjegyzi, utalva az emberi család együttműködésére, hogy „a kereszténység és más vallások csak akkor járulhatnak hozzá a fejlődéshez, ha Isten helyet kap a nyilvánosság világában, sajátosan tekintetbe véve a kulturális, társadalmi, gazdasági és különösképpen a politikai szempontokat.

Az egyház társadalmi tanítása azért született, hogy ez a ‘polgárjogi nyilatkozat’ érvényre juttassa a keresztény vallás szempontjait. Annak a jognak a megtagadása, hogy az emberek hitüket nyilvánosan megvallják, vallásukat gyakorolják, vagy hogy a közélet is tájékoztatást kaphasson a hit igazságairól, a valódi fejlődés szempontjából negatív következményekkel jár. A vallásnak a nyilvánosság területéről való kizárása ugyanúgy, mint a vallási fundamentalizmus, akadályozza az emberek egymásra találását és az emberiség haladása érdekében való együttműködést.

A közélet elszegényedik ilyenkor, a politika pedig tűrhetetlen és agresszív formát ölt. Az a veszély fenyeget, hogy nem veszik figyelembe az emberi jogokat, mert vagy megfosztják őket transzcendens alapjuktól, vagy mert a személyes szabadságot veszik semmibe. A laicizmus és a fundamentalizmus világában egyaránt elvész a termékeny párbeszéd lehetősége, valamint az értelem és a vallásos hit közötti hasznos együttműködés.

Az értelemnek mindig szüksége van a hit általi megtisztulásra, és ez érvényes a politikai ésszerűség esetében is, amely nem tarthatja mindenhatónak önmagát. És viszont: a vallásnak is szüksége van a maga részéről az értelem általi megtisztulásra, hogy hiteles emberi arculatot mutathasson. Ha az ilyen párbeszéd megszakad, az súlyosan nyomasztó árat követel az emberiség fejlődésétől”

Magyar Kurír/Andrzej Koprowski gondolatai

Az új evangelizáció – kihívás és ígéret

„XVI. Benedek pápa nyomán felveti a kérdést: „Hogyan lehetséges a mai nyugati kultúrában hihető módon hirdetni Jézus tanítását?”

Az új evangelizáció elnevezés már magában foglalja a hithirdetéshez szükséges megújult formát: meg kell nyílni az új kihívásokra, használni kell az új nyelvezeteket, s új lehetőségeket kell keresni. Mindehhez azonban a hívő emberek Krisztussal való találkozására van szükség; azzal a Személlyel, aki új horizontot ad az életnek, határozott irányt jelölve.

Az evangelizálást ma elsősorban minőségi téren kell megújítani. Nem véletlen, hogy Jézus is azt mondta: csakis a Fiú által megújult emberek tudják megélni az isteni szeretetet, és valódi, hihető tanúságot is csak ők tudnak tenni róla. Az evangelizáció úgy lesz új evangelizáció, ha mély átalakuláson megy át, megújítja az egyházat és a híveket. A Szentatya is megerősített bennünket abban, hogy az evangelizáció kegyelme nem csak az apostoloknak adatott meg, nem merült ki velük ez a forrás. A kegyelem az apostolok által mindazokhoz eljutott, akiket az evangélium hirdetésére hívtak meg. A misszió kegyelmének mindig szüksége van új evangelizálókra, hogy Isten üdvözítő szava mindig megmaradjon.”

Bruno Forte olasz érsek gondolatai az új evangelizációról. részlet

 

Erdő Péter (bíborosEsztergom-Budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása) gondolatai

„Európában az új evangelizáció Jézus Krisztus örömhírének újrafelfedezését, terjesztését jelenti a különböző, kereszténységben gyökerező társadalmakban, amelyek nagyrészt eltávolodtak a keresztény hittől. Egész tömegek vannak a kontinensen, akiknek még nem volt konkrét, élő kapcsolata a keresztény hittel. Az új evangelizáció tehát egyrészt a keresztény identitás megújítása, másrészt pedig – és legfőképpen – annak a nyelvezetnek a keresése, amellyel jobban át tudjuk adni az isteni gondviselés által ránk bízott örömhírt.

….

Az európai ember ma nem olyan, mint régen volt, megváltoztak a körülmények is. Manapság az emberek nagyon nyitottak a képek, az audiovizuális effektusok, a pillanatnyi benyomások, érzések keltette kommunikációra, és a mozgásos formákra is, mint a zarándoklat, a turizmus. A kimondott és leírt szó, a logikus érvelés sok kortársunk számára nehézséget jelent. Ezért egyrészt meg kell tanulnunk a kommunikáció új nyelvezeteit, más részről viszont meg kell őriznünk azokat a nyelvezeteket is, amelyek talán manapság kevésbé divatosak. Nem mondhatunk le a Bibliáról, nem mondhatunk le hitünk szavakban való megfogalmazásáról, nem mondhatunk le a logikus gondolkodásról, érvelésről sem. Az embert mindig a maga teljességében kell látnunk, éppen ezért az elmúlt években, kontinensünk különböző országaiban, városaiban új missziós formákat próbáltunk ki – plébániai missziókat, városmissziókat -, a párbeszéd új formáját kezdtük el a kultúra világával, a munka világával. Nagy reménységgel tekintünk arra, hogy a földrészen és az egész világon megerősödhet, növekedhet ez a tevékenységünk.”


2018. szeptember 22. szombat
KezdőlapSzentek és boldogok

Daloló természet
Templomi öltözködés
Szent László halála
Mesék Szent László királyról
A magyar költészet napja
A Magyar Katolikus Egyház és 1848
Brassai Sámuel és a muzsika
Mindenki
Legendák - Geszterédi aranyszablya
Legendák - gémeskutak
Magyar kultúra napja
Vízkereszt
Mária ábrázolások
20 éves a Szent István Templom
A költészet világnapja - március 21.
Kereszténység
Bach Karácsonyi oratórium
Erdélyi zene története
Ave beate rex Stephane
Kodály Zoltán - Adventi ének
Mikszáth Kálmán Vörösmarthy
Hamvas Béla Őskori és újkori kultúra
Pietro Bembo
Keresztség
Lányi Viktor - Turandot az Operaházban
Csáth Géza - Puccini
Liszt - Krisztus oratórium
J.S.Bach - Karácsonyi oratórium
A középkori magyar egyházi zene
Michelangelo
Jókai Mór: A magyar nemzet története
Vikár Béla
Pernye
Kodály a magyar népdalról
Tharnóczy Szabolcs: A keresztény kultúra
Erény
Zenetörténet_magyar középkor
Aurelianus Reomensis
Tisza
Domonkosok
Zsoltáréneklés
Makkosmária
Krammer Teréz
Keresztény egységteremtés
Robert Schumann
Ocskay Kornél
Zenei nevelés
Titsek Piroska
Rajeczky Benjamin
Pannon reneszánsz
Pauliné Markovits Ilka
Ney Dávid
Vigadó
A vallás, a zene és a spiritualitás
Ferenc pápa üzenete
Németh Mária
Nádainé
Angyali üdvözlet
Ferenc pápa
Claudio Abbado
Korál
Bach
BWV
Szent Margit
Isteni Ige Társasága
Árpád-házi Szent László király
A II. Vatikáni Zsinat 50 éves évfordulója
Márton Áron
Órigenész Adamantiosz
Geyer Stefi
Sebeők Sára
Heltay László karnagy
Ifj. Ábrányi Emil
Az úrnapi körmenet
A Ferences rend magyarországi története
Mi a gregorián?
Rajeczky Benjamin
Slachta Margit
AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓ
Ki a fiatal?
Szent Ferenc
Jézus és a kereszt
Bécsi fiúkórus
A reneszánsz zene
Tranzitus
László Gyula rajza
Szent István király példája
Fatimai jelenések
A magyar lélek hangja
Húsvéti szimbólumok
Petőfi Gödöllőn
Az utolsó levél
Görgei - gazdátlan levelek
X. Pius pápa: Motu pro Prium
Arany - A toronyban
kindersynphonie
Salieri
Mozart - Requiem
Mozart - D-moll zongoraverseny
Laudate dominum
Mozart - Gyászzene
Mozart- Varázsfuvola
Mozart - Jupiter szimfónia
Mozart - D-dúr Serenata
Mozart - A-dúr klarinét kvintett
A-dúr hegedűverseny
Mozart C- dúr versenymű
Mozart - Figaró házassága (Rózsaária)
Gluck - Orfeus
Iphigenia Aulisban
Rinaldo és Armida
Gluck Paris és Helena
Rorate Caeli
Oratórium
Liszt - Bach fantázia és fúga
Fel nagy örömre
Turandot
Schubert - Hat Heine dal
Bach - János passió
Mátyás kora
Scarlatti Sonata
Monteverdi
Mozart zongoraverseny
Joseph Haydn String Quartet op.76.
Bartók Bolyongás
Ave rex antifóna
katonadalok
Liszt
Haydn-Megváltó
Bach és gyermekei
Gesualdo
Erdélyi udvar zenéje
Kodály Zoltán
Henri Tomasi: Messe de la Nativité
Palestrina Missa Papae
Chopin: Asz-dúr hősi polonéz
Liszt Ferenc: Les Preludes
Rózsavölgyi Márk: Az első magyar tánczene
Zöldike - madárhang
Beethoven - C-moll zongorahármas op. 1.
de Lully - Atys
Dohnányi - Zrínyi nyitány
Az erdő hangjai
Bartók - 20 népdal
Jódli zene Tirolból
Richard Strauss - Zarathustra
Kocsis Zoltán emlékére
Debussy - Szonáta fuvolára
Kodály Zoltán - Nyári este
Mozart: A-dúr szonáta K. 331.
Liszt Ferenc: Amit a helyen hallani
Arany daloskönyve
Kónya Sándor
Bach - Jesu, meine Freude
Liszt Ferenc: Funerailles
Fülemüle ének
Johann Strauss: Radetzky-induló
Egressy Béni: Klapka induló
Katonadalok
Gregorio Allegri: Miserere mei, Deus
Mozart: Miserere
Sárgarigó
Virágénekek a 16-18. századból
Öt latin himnusz
A fényes nap immár elnyugodott
Magyar hazánk, te jó anya
Kodály Zoltán -Karácsonyi pásztortánc
Karácsonyi angyalok
Bárdos Lajos
Alleluia
J. S. Bach: H-moll mise BWV 232
Liszt Ferenc - Erdőzsongás
Kossuth toborzó nóta
Kossuth Lajos verbunkja
Fel-fel vitézek
Vajda János - Alleluja
Amadinda
Bartók Béla - 1. hegedűverseny