Petőfi Sándor: A Tisza

 

Nyári napnak alkonyúlatánál

Megállék a kanyargó Tiszánál

Ott, hol a kis Túr siet beléje,

Mint a gyermek anyja kebelére.

 

A folyó oly símán, oly szelíden


Ballagott le parttalan medrében,


Nem akarta, hogy a nap sugára


Megbotoljék habjai fodrába'.

 

Sima tükrén a piros sugárok


(Mint megannyi tündér) táncot jártak,


Szinte hallott lépteik csengése,


Mint parányi sarkantyúk pengése.

 

Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg


Volt terítve, s tartott a mezőnek,


Melyen a levágott sarju-rendek,


Mint a könyvben a sorok, hevertek.

 

Túl a réten néma méltóságban


Magas erdő: benne már homály van,


De az alkony üszköt vet fejére,


S olyan, mintha égne s folyna vére.

 

Másfelől, a Tisza tulsó partján,


Mogyoró- s rekettye-bokrok tarkán,


Köztök egy csak a nyílás, azon át


Látni távol kis falucska tornyát.

 

Boldog órák szép emlékeképen


Rózsafelhők úsztak át az égen.


Legmesszebbről rám merengve néztek


Ködön át a mármarosi bércek.

 

Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe


Egy madár csak néha füttyentett be,


Nagy távolban a malom zugása


Csak olyan volt, mint szunyog dongása.

 

Túlnan, vélem átellenben épen,


Pór menyecske jött. Korsó kezében.


Kosarát míg telemerítette,


Rám nézett át; aztán ment sietve.

 

Ottan némán, mozdulatlan álltam,


Mintha gyökeret vert volna lábam.


Lelkem édes, mély mámorba szédült


A természet örök szépségétül.

 

Oh természet, oh dicső természet!


Mely nyelv merne versenyezni véled?


Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,


Annál többet, annál szebbet mondasz. -

 

Késő éjjel értem a tanyára


Friss gyümölcsből készült vacsorára.


Társaimmal hosszan beszélgettünk.


Lobogott a rőzseláng mellettünk.

 

Többek között szóltam én hozzájok:


"Szegény Tisza, miért is bántjátok?


Annyi rosszat kiabáltok róla,


S ő a föld legjámborabb folyója."

 

Pár nap mulva fél szendergésemből


Félrevert harang zúgása vert föl.


Jön az árvíz! jön az árvíz! Hangzék,


S tengert láttam, ahogy kitekinték.

 

Mint az őrült, ki letépte láncát,


Vágtatott a Tisza a rónán át,


Zúgva, bőgve törte át a gátot,


El akarta nyelni a világot!


2018. október 21. vasárnap
KezdőlapSzentek és boldogok

Daloló természet
Templomi öltözködés
Szent László halála
Mesék Szent László királyról
A magyar költészet napja
A Magyar Katolikus Egyház és 1848
Brassai Sámuel és a muzsika
Mindenki
Legendák - Geszterédi aranyszablya
Legendák - gémeskutak
Magyar kultúra napja
Vízkereszt
Mária ábrázolások
20 éves a Szent István Templom
A költészet világnapja - március 21.
Kereszténység
Bach Karácsonyi oratórium
Erdélyi zene története
Ave beate rex Stephane
Kodály Zoltán - Adventi ének
Mikszáth Kálmán Vörösmarthy
Hamvas Béla Őskori és újkori kultúra
Pietro Bembo
Keresztség
Lányi Viktor - Turandot az Operaházban
Csáth Géza - Puccini
Liszt - Krisztus oratórium
J.S.Bach - Karácsonyi oratórium
A középkori magyar egyházi zene
Michelangelo
Jókai Mór: A magyar nemzet története
Vikár Béla
Pernye
Kodály a magyar népdalról
Tharnóczy Szabolcs: A keresztény kultúra
Erény
Zenetörténet_magyar középkor
Aurelianus Reomensis
Tisza
Domonkosok
Zsoltáréneklés
Makkosmária
Krammer Teréz
Keresztény egységteremtés
Robert Schumann
Ocskay Kornél
Zenei nevelés
Titsek Piroska
Rajeczky Benjamin
Pannon reneszánsz
Pauliné Markovits Ilka
Ney Dávid
Vigadó
A vallás, a zene és a spiritualitás
Ferenc pápa üzenete
Németh Mária
Nádainé
Angyali üdvözlet
Ferenc pápa
Claudio Abbado
Korál
Bach
BWV
Szent Margit
Isteni Ige Társasága
Árpád-házi Szent László király
A II. Vatikáni Zsinat 50 éves évfordulója
Márton Áron
Órigenész Adamantiosz
Geyer Stefi
Sebeők Sára
Heltay László karnagy
Ifj. Ábrányi Emil
Az úrnapi körmenet
A Ferences rend magyarországi története
Mi a gregorián?
Rajeczky Benjamin
Slachta Margit
AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓ
Ki a fiatal?
Szent Ferenc
Jézus és a kereszt
Bécsi fiúkórus
A reneszánsz zene
Tranzitus
László Gyula rajza
Fatimai jelenések
Szent István király példája
A magyar lélek hangja
Húsvéti szimbólumok
Petőfi Gödöllőn
Az utolsó levél
Görgei - gazdátlan levelek
X. Pius pápa: Motu pro Prium
Kozma Lajos emlékév
Október 6. - az aradi vértanúk emléknapja
A magyar lélek hangja
Arany - A toronyban
kindersynphonie
Salieri
Mozart - Requiem
Mozart - D-moll zongoraverseny
Laudate dominum
Mozart - Gyászzene
Mozart- Varázsfuvola
Mozart - Jupiter szimfónia
Mozart - D-dúr Serenata
Mozart - A-dúr klarinét kvintett
A-dúr hegedűverseny
Mozart C- dúr versenymű
Mozart - Figaró házassága (Rózsaária)
Gluck - Orfeus
Iphigenia Aulisban
Rinaldo és Armida
Gluck Paris és Helena
Rorate Caeli
Oratórium
Liszt - Bach fantázia és fúga
Fel nagy örömre
Turandot
Schubert - Hat Heine dal
Bach - János passió
Mátyás kora
Scarlatti Sonata
Monteverdi
Mozart zongoraverseny
Joseph Haydn String Quartet op.76.
Bartók Bolyongás
Ave rex antifóna
katonadalok
Liszt
Haydn-Megváltó
Bach és gyermekei
Gesualdo
Erdélyi udvar zenéje
Kodály Zoltán
Henri Tomasi: Messe de la Nativité
Palestrina Missa Papae
Chopin: Asz-dúr hősi polonéz
Liszt Ferenc: Les Preludes
Rózsavölgyi Márk: Az első magyar tánczene
Zöldike - madárhang
Beethoven - C-moll zongorahármas op. 1.
de Lully - Atys
Dohnányi - Zrínyi nyitány
Az erdő hangjai
Bartók - 20 népdal
Jódli zene Tirolból
Richard Strauss - Zarathustra
Kocsis Zoltán emlékére
Debussy - Szonáta fuvolára
Kodály Zoltán - Nyári este
Mozart: A-dúr szonáta K. 331.
Liszt Ferenc: Amit a helyen hallani
Arany daloskönyve
Kónya Sándor
Bach - Jesu, meine Freude
Liszt Ferenc: Funerailles
Fülemüle ének
Johann Strauss: Radetzky-induló
Egressy Béni: Klapka induló
Katonadalok
Gregorio Allegri: Miserere mei, Deus
Mozart: Miserere
Sárgarigó
Virágénekek a 16-18. századból
Öt latin himnusz
A fényes nap immár elnyugodott
Magyar hazánk, te jó anya
Kodály Zoltán -Karácsonyi pásztortánc
Karácsonyi angyalok
Bárdos Lajos
Alleluia
J. S. Bach: H-moll mise BWV 232
Liszt Ferenc - Erdőzsongás
Kossuth toborzó nóta
Kossuth Lajos verbunkja
Fel-fel vitézek
Vajda János - Alleluja
Amadinda
Bartók Béla - 1. hegedűverseny